วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

กีฬาสีประจำปี 2556

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2556 ขึ้น ณ. บริเวรสนามของวิทยาลัย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 โดย ผู้อำนวยการ นางสาวปัทธมา แกลงกระโทก เป็นประธานในพิธีเปิด

กลับหน้าที่ผ่านมา