วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2/2561

1 มี.ค. 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส.กลับหน้าที่ผ่านมา