วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ปวช.พาณิชยกรรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ