วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ปวส.บริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์