วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ผู้บริหาร

ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร
ปริญญาเอก
ผู้รับใบอนุญาติ / ผู้จัดการ
08-1410-0534

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นางสาวปัทธมา แกลงกระโทก
ปริญญาตรี
ผู้อำนวยการ
08-7258-0826