วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
อาจารย์ แผนกอุตสาหกรรม

ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นายสมนึก ลำกระโทก
ปริญญาตรี
หัวหน้าแผนก
08-0731-1093

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นายสุทธิพงษ์ วงคำ
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน
0647906072

 


ชื่อ
วุฒิ
ตำแหน่ง
เบอร์โทรติดต่อ

 

 นายพัฒนชัย ถากระโทก
ปริญญาตรี
ครูผู้สอน