วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ปวช.ช่างอุตาสาหกรรม สาขาช่างยนต์