วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ปวช.พาณิชยกรรม สาขางานธุรกิจค้าปลีก