วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ระบบประเมิน

      การประเมินด้านบริการ และการสอน นี้มีขึ้นเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ที่ทำหน้าที่ด้านการบริการ และอาจารย์ผู้สอนได้มีโอกาสรับทราบผลการให้บริการ และการสอนของตัวเอง เพื่อประโยชน์ ในการปรับปรุงการให้บริการ และการสอนให้มีประสิทธิภาพขึ้นคุณต้องการเข้า