วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษา ปวช.3 ก่อนออกฝึกงาน

เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 65 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาช่างยนต์และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปวช.3 ปีการศึกษา 2565 ก่อนออกฝึกงานที่สถานประกอบการ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตน การฝึกงาน การเขียนบันทึกสมุดฝึกงาน การแต่งกายของนักศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆกลับหน้าที่ผ่านมา