วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ศึกษาดูงานศูนย์ ISUZU ตังปัก สาขาโชคชัย

เมื่อวันที่ 4 ต.ค. 65 คณะครูได้นำนักศึกษา สาขาช่างยนต์ ปวช.1 เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ ISUZU ตังปัก สาขาโชคชัย ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา จึงขอขอขอบคุณทางศูนย์ ISUZU ตังปัก สาขาโชคชัย มา ณ โอกาสนี้ ที่ได้ให้ความรู้แก่นักศึกษาและการต้อนรับอย่างดียิ่งกลับหน้าที่ผ่านมา