วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

เข้าค่ายฝึกอบรมเสริมสร้างวินัยให้กับนักศึกษา

เมื่อวันที่ 24-26 พ.ย. 65 ผู้อำนวยการวิทยาลัย ได้นำนักศึกษาเข้าค่ายฝึกอบรมเสริมสร้างวินัย ส่งเสริมความรัก ความสามัคคี สู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพ ณ กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กลับหน้าที่ผ่านมา