วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบัน ปวช.3 ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 66 ทางวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาสถาบันแก่ผู้สำเร็จการศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทุกคนกลับหน้าที่ผ่านมา