วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ร่วมรับรางวัลผู้บริหารและครูดีเด่น

เมื่อวันที่ 4 มี.ค. 66 ผู้อำนวยการวิทยาลัย คณะครู ร่วมรับรางวัลและเกียรติบัตรผู้บริหารและครูดีเด่น เนื่องในวันการศึกษาเอกชน ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 Koratกลับหน้าที่ผ่านมา