วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อาชีวบริการ ต.หนองตะไก้

วันที่ 23 มี.ค. 66 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ออกให้บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง บริการตรวจเช็ค ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ วัดบ้านยอกขาม หมู่ 5 ต.หนองตะไก้ อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา และทางวิทยาลัยมีบริการจำหน่ายน้ำปั่น สลัดโรล ผลไม้ ปุ๋ยใบไม้หมัก และถ่านไม้ให้กับผู้ที่มารับบริการด้วยกลับหน้าที่ผ่านมา