วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

เข้าเฝ้ารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

เมื่อวันพุธที่ 19 เม.ย. 2566 นางสาวศิริพร กามขุนทด นักศึษาระดับชั้น ปวช.3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เข้าเฝ้ารับพระราชทานรางวัล ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ วังสระประทุม กรุงเทพมหานครกลับหน้าที่ผ่านมา