วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 66 ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาสาขาช่างยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา โดยมีผู้ปกครองและนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัย โครงการกิจกรรมต่างๆ การประกันคุณภาพการศึกษา กิจกรรมภายในวิทยาลัย สิทธิประโยชน์ของนักศึกษา การแต่งกาย การติดต่อครูที่ปรึกษา และสรุปตอบข้อซักถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกันกลับหน้าที่ผ่านมา