วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกงาน ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 66 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาช่างยนต์และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ระดับชั้น ปวช.3 ปีการศึกษา 2566 ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่สถานประกอบการ เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตน การฝึกงาน การเขียนบันทึกสมุดฝึกงาน การแต่งกายของนักศึกษาและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆกลับหน้าที่ผ่านมา