วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

วิทยากรอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

เมื่อวันที่ 5-6 มิ.ย. 66 ผู้อำนวยการวิทยาลัยได้ร่วมกับอำเภอหนองบุญมาก มอบหมายให้ครูผู้สอนแผนกช่างยนต์ร่วมเป็นวิทยากรอบรมงานช่างยนต์ งานเชื่อม และงานรถจักรยานไฟฟ้า ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 4 ณ อาคารกลางค่ายลูกเสือมังกรทอง ต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมากลับหน้าที่ผ่านมา