วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ไหว้ครู 2566

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2566 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครูบาอาจารย์ ความรัก ความเมตตา ของครูต่อลูกศิษย์ ภายในกิจกรรมผู้อำนวยการได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่ได้รับทุนเรียนดี ระดับปวช.2 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาช่างยนต์กลับหน้าที่ผ่านมา