วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ประกวดดาว-เดือน 2566

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2566 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมประกวดดาว-เดือน วิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เพื่อเป็นการสร้างความผ่อนคลายให้กับนักศึกษา และเป็นการสร้างความกล้าแสดงออก ความมีไหวพริบให้กับนักศึกษา และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาด้วยกันอีกด้วย ขอแสดงความยินดีกับนางสาวเกวลิน ทับทิมไทย สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่ชนะการประกวดดาววิทยาลัย และนายนิกุล แก้วคำ สาขา ช่างยนต์ ที่ชนะการประกวดเดือนวิทยาลัยด้วยกลับหน้าที่ผ่านมา