วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

พี่น้องสัมพันธ์ 2566

เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2566 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสนิทสนม นักศึกษารุ่นพี่ รุ่นน้องและครูอาจารย์ ให้มีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความสามัคคี รักใคร่ปรองดองของนักศึกษา และสร้างให้นักศึกษามีความรักและศรัทธาในสถานบันของตนเองกลับหน้าที่ผ่านมา