วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อบรมค่ายธรรมะ ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 66 วิทยาลัยได้จัดกิจกรรมอบรมพัฒนานักเรียน นักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา เพื่อส่งเสริมนักเรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม ที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี แก้ไขปัญหาด้วยเหตุและผลในการดำเนินชีวิต และเกิดทักษะที่ดีต่อตัวเองและสังคมกลับหน้าที่ผ่านมา