วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

เข้าใช้งานแอพ ThaiD

เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 66 ขอขอบคุณท่านปลัดอำเภอหนองบุญมาก ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าใช้งานระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (DOPA-Digital ID) เพื่อสร้างต้นแบบและนวัตกรรมใหม่ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของประเทศรองรับการใช้งานบริการภาครัฐ และอำนวยความสะดวก ตอบสนองความต้องการของประชาชนในการติดต่อราชการ สามารถยืนยันตัวตนทำธุรกรรมอิเล็กทรกนิกส์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ทางวิทยาลัยจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยกลับหน้าที่ผ่านมา