วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. - 6 ก.ค. 66 ครูผู้สอนออกนิเทศ ติดตาม และประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 แผนกช่างอุตสาหกรรมและแผนกพาณิชยกรรม ที่ได้เข้าฝึกทักษะวิชาชีพตามสถานประกอบการ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน - 29 กันยายน 2566กลับหน้าที่ผ่านมา