วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ตรวจรับเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 ก.ค. 66 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาขอต้อนรับคณะกรรมการออกตรวจและติดตามการใช้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2566 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมากลับหน้าที่ผ่านมา