วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

นิเทศติดตามนักศึกษาฝึกงาน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

นิเทศติดตามและประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ครั้งที่ 2 (ระหว่างวันที่ 22 ส.ค. - 8 ก.ย. 66) ประจำปีการศึกษา 2566 นักศึกษาระดับชั้น ปวช.3 แผนกช่างอุตสาหกรรม และแผนกพาณิชยกรรม ที่เข้าฝึกทักษะวิชาชีพตามสถานประกอบการ และให้กำลังใจนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ที่ออกฝึกงานในร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ในวันที่ 1 ก.ย. 66 ด้วย กลับหน้าที่ผ่านมา