วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2566

วันที่ 18 ส.ค. 66 ทางวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 ส.ค. 66 โดยในกิจกรรมได้จัดให้มีการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Smart Innovation 2023 ระดับสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้นำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาใช้ในการแก้ปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนได้ผลิตนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ต่อความต้องการของสถานประกอบการ สามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้และสร้างโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถในการแข่งขันระดับสถานศึกษาและเป็นพื้นฐานไปสู่การแข่งขันในระดับอื่นๆ ต่อไปกลับหน้าที่ผ่านมา