วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 67 ทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาได้นำนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1-3 สาขาช่างยนต์ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจและสาขาธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เข้าศึกษาดูงานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด จ.ฉะเชิงเทรา และสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรีกลับหน้าที่ผ่านมา