วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

บริการเครื่องดื่ม อาหาร พิธีมอบสัมฤทธิบัตร รร.สายมิตรหนองบุญมาก 11

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาร่วมกับโรงเรียนสายมิตรหนองบุญมาก ๑๑ นำอาหาร ขนม น้ำและเครื่องดื่ม บริการผู้ปกครองและนักเรียนที่มาร่วมแสดงความยินดี พิธีมอบสัมฤทธิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 วุฒิบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมากลับหน้าที่ผ่านมา