วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

พิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2566

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 พิธีมอบประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี โดยได้รับเกียรติจากท่านกำพล ภู่มณี อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่าน ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร ส.ส.จังหวัดปราจีนบุรี/ผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยฯกลับหน้าที่ผ่านมา