วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมและกิจกรรมนันทนาการ

เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 67 วิทยาลัยได้จัดวันไหว้ครู กิจกรรมประกวดดาว-เดือนวิทยาลัยฯ กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ SM.TECH พร้อมมอบทุนเรียนดีให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และรางวัลประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับตำแหน่งดาว-เดือนวิทยาลัยฯ นายณัฐดนัย จันทคาด สาขาช่างยนต์และนางสาวปุณยนุช เอื้อมเก็บ สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจกลับหน้าที่ผ่านมา