วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ภาพบรรยากาศ Open House 2012

<SPAN class=h2>Open House 2012&nbsp; ณ. สายมิตรศึกษา&nbsp;&nbsp; โรงเรียนในเครือวิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรม Open House 2012&nbsp; เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษต้อนรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน</SPAN>

กลับหน้าที่ผ่านมา