วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

<P>วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2556&nbsp; เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2556 โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร เป็นผู้บรรยายกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ในครั้งนี้ด้วย</P>

กลับหน้าที่ผ่านมา