วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมรับน้อง ปี 2558

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมรับน้อง เมื่อวัน ศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558  ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาเพื่อให้นักศึกษาได้มีความสามัคคีในหมู่คณะ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

กลับหน้าที่ผ่านมา