วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

เข้าค่าย อบรมเยาวชน ปจว.2 (2558)

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้นำนักศึกษาไปเข้าค่ายอบรมเยาวชน สร้างความสามัคคี พี่น้องชาวสายมิตร เมื่อวันที่ 9-11 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายอบรมเยาวชน กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยาที่ 2 ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ จ.นครราชสีมา

กลับหน้าที่ผ่านมา