วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อาชีวะบริการครั้งที่1/2558

<font face="Tahoma">วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดทำโครงการ อาชีวะบริการช่วยเหลือชุมชน เพื่อรับบริการ ช่วยบำรุงรักษาเครื่องคอมพิมเตอร์ ฆ่าไวรัส ซ่อมรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง วันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม บ้านซับลังกา ต.สุขไพบูลย์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา</font>

กลับหน้าที่ผ่านมา