วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

วันสถาปนาวิทยาลัย 2558

<font face="Tahoma">วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยขึ้น ประจำปี 2558 ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2558 โดยมีการจัดกิจกรรมทำบุญ-ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งแก่พระภิกษุ โดย ผอ.ปัทธมา แกลงกระโทก ประธานในพิธี</font>

กลับหน้าที่ผ่านมา