วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมแห่งเทียนเข้าพรรษา 2558

<font face="Tahoma">วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่งเทียนพรรษากับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ สนามที่ว่าการอำเภอหนองบุญมาก จ.นครราชสีมา</font>

กลับหน้าที่ผ่านมา