วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558

<font face="Tahoma">วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ ถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ และมอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น โดยมีผู้ปกครอง ครู และ นักเรียนนักศึกษาเข้้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558</font>

กลับหน้าที่ผ่านมา