วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

วันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2558

<font face="Tahoma">วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ขึ้น เมื่อวันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 ณ.อาคารเอนกประสงค์วิทยาลัย โดยมีกิจกรรม แสดงโชว์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตอบคำถามทางวิทยาศาสตร์ แสดงผลงาน/โครงการของนักเรียน/นักศึกษา และเกมส์ล้วงไขปลา,โยนตะกล้าหาโชค</font>

กลับหน้าที่ผ่านมา