วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อาชีวะบริการครั้งที่2/2558

<font face="Tahoma">วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้ออกพื้นที่ให้บริการแก่ประชาชน ซ่อมรถ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ศาลาประชาคม บ้านหนองตะไก้ หมู่ 8 อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันที่ 5สิงหาคม 2558</font>

กลับหน้าที่ผ่านมา