วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

กิจกรรมโครงการบูรณาการ 2558

<font face="Tahoma">นักศึกษาแผนกพาณิชยกรรม และช่างอุตสาหกรรม Present โครงการ บูรณาการรายวิชา ทั้งนี้เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงาน ตาม concept ที่ว่าเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ระหว่างวันที่ 14- 17 กันยายน 2558 ในระดับ ปวช. 1 และ ปวช. 2</font>

กลับหน้าที่ผ่านมา