วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

อาชีวะบริการช่วยเหลือชุมชน ครั้งที่ 3

โครงการ อาชีวะบริการช่วยเหลือชุมชน ครั้งที่ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร นครราชสีมา ได้ออกให้บริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เปลียนถ่ายน้ำมันเครื่อง ช่วยบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ หมู่บ้านโคกสว่าง อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9:00 - 15:00 น.

กลับหน้าที่ผ่านมา