วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูิมพล

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ร่วมกิจกรรมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล สตมวาร (100วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดโดยคณะสงฆ์ อำเภอหนองบุญมาก ร่วมกับอำเภอหนองบุญมาก ณ วัดซับตะคร้อ

กลับหน้าที่ผ่านมา