วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

โครงการอบรมการเริ่มต้นทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ

โครงการอบรมการเริ่มต้นทำธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาร่วมกับธนาคารออมสิน วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561กลับหน้าที่ผ่านมา