วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษาแกนนำของสถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมาเข้าร่วมอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่นักเรียน นักศึกษาแกนนำของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา (อศจ.นครราชสีมา) (29 สิงหาคม 2561)กลับหน้าที่ผ่านมา