วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากขยะมูลฝอยมาใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาและสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม และส่งเเสริมให้นักเรียนนักศึกษาพัฒนาสิ่งประดิษฐ์จากการนำขยะมาใช้ประโยชน์ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562กลับหน้าที่ผ่านมา