วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

โครงการบ้านนี้มีรัก # 2

CP All ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมบัานนี้มีรัก ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. แผนกค้าปลีก (ทวิภาคี) เพื่อสร้างกำลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงาน โดยมีวิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ จังหวัดบุรีรัมย์เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยกลับหน้าที่ผ่านมา