วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา
ภาพกิจกรรม

การแข่งขันทักษะวิชาชีพครั้งที่ 34

วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา ได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และกีฬานักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวเอกชน ระดับชาติ ประจำปี 2562 "Tri Domain Contests" ครั้งที่ 34 กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2563กลับหน้าที่ผ่านมา